You are here

Дәстүрлі құралдарға инвестициялар


Баламалы құралдарға инвестициялау кезеңінде, Корпорация активтерді акциялар, облигациялар және ақша нарығының құралдары жататын дәстүрлі қаржы құралдарына орналастыру арқылы бос қаражатты уақытша басқарады. Осы активтерді басқарудың негізгі басымдылығы сатып алынған қаржы құралдарының сақталуы, сондай-ақ жоғары өтімділігі. Нарық конъюнктурасына байланысты Корпорация ашық позицияларды хеджирлеу үшін туынды қаржы құралдарын пайдалана алады. Инвестициялау географиясына дамыған елдердің құралдары кіреді.